ขายขาตั้งลำโพง SPHIFI

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

สมพงษ์ แซ่บู๊

237-2-03458-3

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

สมพงษ์ แซ่บู๊

705-2-75280-3

( ออมทรัพย์ )

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สมพงษ์ แซ่บู๊

133-1-30352-2

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

สมพงษ์ แซ่บู๊

063-0-04582-8

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

สมพงษ์ แซ่บู๊

133-4-94187-7

( ออมทรัพย์ )